Wesprzyj akcję
Wstecz

Cel akcji

Budujemy coś dobrego!

CENTRUM BĘDZIE WYJĄTKOWYM MIEJSCEM

Przygotowanym na naukę wielozmysłowego doświadczania świata:

  • mobilne ściany pełno szklane w różnych kolorach
  • podgrzewane podłogi o stałej temperaturze
  • wysokiej jakości sprzęt do muzykoterapii
  • wyposażenie i zabawki z materiałów naturalnych, dostępne dla dziecka, uczące samodzielności

 

CENTRUM POWSTAJE BY

Zapewnić profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat

Organizować warsztaty dla rodziców i dziadków oraz tych, dla których ważne jest:

  • tworzenie więzi rodzinnych,
  • wspieranie dziecka w indywidualnym rozwoju.

 

Pomóc kobietom w kryzysie podjąć pracę  (staże i kursy zawodowe).

KTO ZA TYM STOI?

Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. M. Niepokalanej 

Jesteśmy zespołem ludzi, który od 2001 r. towarzyszy kobietom i ich rodzinom, będących w sytuacjach kryzysowych. 

Stworzyliśmy centrum pomocy terapeutycznej, prawnej, oraz Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy dla kobiet i kobiet z dziećmi, ofiar przemocy, współczesnych form niewolnictwa. Nasze działania zmierzają do tego, aby pomagać rozpoczynać proces życiowych zmian.

Prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia PoMOC jest s. Anna Maria Bałchan – teolog, terapeuta, od wielu lat pracuje w Mijeskiej Komisji Przeciwdziałania Przemocy, MSW, działa na rzecz przeciwdziałania przemocy i niewolnictwu, wielokrotnie nagradzana za dokonania w tym zakresie.

 

Zbudujmy coś dobrego! 

 

Cel Akcji